Szkoła sportowych talentów II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła sportowych talentów II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 lutego do 30 czerwca 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła sportowych talentów” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełnią lekcje wychowania fizycznego.
 2. Wzmocnienie roli nauczyciela oraz pomoc w zaplanowaniu  i zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych.
 3. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów.
 4. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła sportowych talentów” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła sportowych talentów”:

 1. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie. W konkursie powinno wziąć udział 5 trzyosobowych drużyn. Do obowiązków należy przygotowanie regulaminu, pytań oraz dyplomów. Ocena na podstawie wyników, sprawozdania przesłanego do jury konkursu.
 2. Nakręcenie krótkiego filmiku (ok. 5 min.) na temat zachowań fair play w sporcie. Ocena na podstawie filmiku (może być również link, jeżeli jest zamieszczony na stronie szkoły) przesłanego do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu w szkole, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Ocena na podstawie wyników, sprawozdań oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie spotkania nt. „Roli sportu i zdrowego trybu życia”, z uznanym lokalnym sportowcem /przedstawicielem zdrowego trybu życia. Ocena na podstawie informacji/zdjęć/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 5. Przeprowadzenie pogadanki pt. Jak dbać o swoją kondycje fizyczną i jak zdrowo się odżywiać. Do dyskusji można zaprosić dietetyka. Ocena na podstawie informacji/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację. Uczestnicy biegu powinni w momencie startu dostać mapę oraz kilka wskazówek – podpowiedzi (mogą być one w formie zagadek, rysunków, krótkich opisów). Ocena na podstawie wyników i sprawozdania, zdjęć przesłanego do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 8. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Ocena na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 9. Zorganizowanie wystawy szkolnej rodzinnych zdjęć uczniów pn.: „Moja rodzina w ruchu” lub „Moje najpiękniejsze wakacje” . Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Szkoła sportowych talentów, który w okresie od 16.02.2015 r. do 18.05.2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 lutego 2015 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie koordynator konkursu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2015 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła sportowych talentów”.: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa., e-mail: sekretariat@sportowe-talenty.com.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 28 lutego 2015 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz